สิ่งพิมพ์รายไตรมาส

บ้าน / กิจกรรมข้อมูล / สิ่งพิมพ์รายไตรมาส / พารามิเตอร์เครื่องวัดพลังงาน 100A

พารามิเตอร์เครื่องวัดพลังงาน 100A

เครื่องวัดพลังงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพลังงานไฟฟ้า หนึ่ง เครื่องวัดพลังงาน 100A , ที่ หมายถึงมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสสูงสุด 100A หากกระแสโหลดเกิน 100A จะทำให้มิเตอร์พลังงานเสียหาย การพูดเพียงเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 100A เพียงอย่างเดียวนั้นยากที่จะมีความเข้าใจที่ชัดเจน สำหรับมิเตอร์วัดพลังงานเฟสเดียว 230V กับ 100A กำลังไฟสูงสุดที่อนุญาตคือ 230V×100A=23000W=23kW และจะกินไฟ 23 kWh เมื่อโหลดเต็มเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้ เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง และกาต้มน้ำไฟฟ้า 9 เครื่องในครัวเรือน สำหรับครอบครัวทั่วไป ก 1 00A เครื่องวัดพลังงาน ก็เพียงพอแล้วและครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ก เครื่องวัดพลังงาน ด้วยกระแสสูงสุด 60A.

พารามิเตอร์ปัจจุบันของ 100A เครื่องวัดพลังงาน จะต้องจับคู่กับพารามิเตอร์กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐาน โดยทั่วไปคือ 5(100)A, 10(100)A, 20(100)A 5, 10 และ 20 ในค่าเหล่านี้เป็นพิกัดกระแส และขนาดของกระแสพิกัดนี้จะกำหนดความไวและขนาดกระแสขั้นต่ำที่วัดได้อย่างแม่นยำของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ยิ่งค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดน้อย ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้น และกระแสไฟฟ้าที่วัดได้อย่างแม่นยำก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น แต่ปัญหาทางเทคนิคในการออกแบบก็จะยิ่งมากขึ้นเช่นกัน

บางคนอาจจะถามว่าด้านนี้วัดกระแสเล็กสุด 0.4A และกระแสใหญ่สุด 90A ได้ไหม? ควรเลือกมิเตอร์สเปคไหน? ยกตัวอย่างค่า 1 และมิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุด มีคำแนะนำที่ชัดเจนในมาตรฐานความแม่นยำในการวัดมิเตอร์พลังงาน มิเตอร์วัดพลังงานสามารถเริ่มการวัดเมื่อกระแสไฟฟ้ามากกว่า 0.4% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด และสามารถวัดได้อย่างแม่นยำเมื่อกระแสไฟฟ้ามากกว่า 5% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด มิเตอร์วัดพลังงานข้อมูลจำเพาะกระแสไฟฟ้าขนาด 5(100)A สามารถเริ่มต้นการวัดที่ 20 มิลลิแอมป์ (5×0.4%=20 มิลลิแอมป์) และต้องสามารถวัดได้อย่างแม่นยำที่ 0.25A (5×5%=0.25A)

ดังนั้น กระแสขั้นต่ำคือ 0.4A จึงสามารถวัดได้อย่างแม่นยำโดยการเลือกกระแสพิกัดที่ 5 และกระแสสูงสุดที่ 100A สำหรับ พลังงาน เมตร.

ภายใต้กระแสไฟพิกัดเดียวกัน เราควรเลือกระหว่าง 40A, 60A, 80A และ เครื่องวัดพลังงาน 100A ? ตามทฤษฎี การใช้มิเตอร์วัดพลังงาน 100A สามารถรองรับมิเตอร์วัดพลังงาน 40A, 60A และ 80A ได้ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของต้นทุน ต้นทุนวัสดุจะเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดในปัจจุบันที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเลือกเครื่องวัดพลังงาน ให้เลือกเครื่องวัดที่มีข้อกำหนดกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมตามขนาดของโหลดสูงสุดของคุณ

เครื่องวัดพลังงาน 100A ส่วนใหญ่ใช้สำหรับที่พักอาศัย อาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และโรงเรียน ฯลฯ ผู้ใช้ที่แตกต่างกันมีสถานการณ์การใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน โดยต้องใช้เครื่องวัดพลังงานที่มีข้อกำหนดและฟังก์ชันที่แตกต่างกันเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ เมื่อเลือกเครื่องวัดพลังงาน 100A ควรให้ความสนใจไม่เฉพาะกับกระแสไฟที่กำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการจ่ายไฟ ขนาดแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชันอื่น ๆ ด้วย มีเฟสเดียวสองสาย เครื่องวัดพลังงาน 100A , เฟสเดียวสามสาย เครื่องวัดพลังงาน 100A , สองเฟสสามสาย เครื่องวัดพลังงาน 100A ,สามเฟสสามสาย เครื่องวัดพลังงาน 100A และสามเฟสสี่สาย เครื่องวัดพลังงาน 100A . แรงดันไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่ 220V, 230V, 110V เป็นต้น

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ฟังก์ชั่นของมิเตอร์ไฟฟ้า 100A ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งรวมถึงกราฟโหลด การบันทึกเหตุการณ์ การเตือนเหตุการณ์ การสื่อสารระยะไกล การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ไฟฟ้ากันขโมย ไฟฟ้าแบบเติมเงิน และการควบคุมโหลด . ในอนาคต มิเตอร์ไฟฟ้าอาจรวมฟังก์ชันและเซ็นเซอร์อัจฉริยะเข้าด้วยกันมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้งานต่างๆ เช่น การอ่านมิเตอร์ระยะไกล การตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า และการจัดการประสิทธิภาพพลังงาน มิเตอร์ไฟฟ้ายังได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทำความเข้าใจความหมายของ "100A" เครื่องวัดพลังงาน ต้องมีการสำรวจเชิงลึกในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงหน่วยปัจจุบันและการแปลง หลักการทำงานของ เครื่องวัดพลังงาน ความหมายของ เครื่องวัดพลังงาน พารามิเตอร์การเลือกที่เหมาะสม เครื่องวัดพลังงาน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย และแนวโน้มการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะเข้าใจหลักการทำงานและสถานการณ์การใช้งานของ เครื่องวัดพลังงาน และให้การสนับสนุนอย่างมากสำหรับการใช้งานจริง

ข้อเสนอแนะ